co2 prestatieladder

Voor de periode 2012-2025 is het ons doel om onze CO2-uitstoot met 80% procent per fte te verminderen. Hiervoor gebruiken wij de criteria en handreikingen van de CO2-Prestatieladder handboekversie 3.1. De doelstellingen voor de verdeling per scope tot en met 2025 zijn respectievelijk 15% voor scope 1 en 85% voor scope 2. 

Sinds 11 augustus 2015 zijn wij gecertificeerd. Hier vindt u ons certificaat
U vindt onze pagina op de website van SKAO .

U kunt de rapportage over 2021 hier vinden. Deze documenten voldoen aan de normeisen van de CO2-Prestatieladder handboek versie 3.1. 
 
Elk halfjaar berekenen wij onze CO2-footprint en kijken we naar de realisatie ten opzichte van onze doelstelling. Hieronder vindt u de halfjaarlijkse uitstoot.

Voortgang maatregelen eerste halfjaar 2022:
De verschillende besparingsmogelijkheden zijn niet alleen gericht op energie, maar zijn geïdentificeerd voor het milieu als geheel.
 
 Concrete plannen voor 2022 zijn:

  • Door ons kleinere kantoor en deels hybride werken hebben we minder ICT voorzieningen (printers, schermen etc.) in vergelijking met het voormalige kantoor. De planning van de IT-voorzieningen wordt in september 2022 bijgewerkt - doorlopend
  • Door deels hybride werken/kantoor minder woon-werkverkeer dan voor Corona - doorlopend
  • Communicatie via teams voor vergaderingen (hybride werken) – doorlopend
  • Gebruik van treinen voor korte noodzakelijke reizen in plaats van vliegen – onderzoek lopend
  • Monitoring energie, stadsverwarming, water- en papierverbruik – doorlopend

 De kansen die in het eerste halfjaar 2022 gerealiseerd zijn: 

  • Minder m2 kantoorgebruik, minder energieverbruik door zonnepanelen en minder ICT-voorzieningen
  • Hybride Duurzaamheid en Digitale week voor medewerkersbewustzijn 19-21 april 2022 (niet-commercieel)
  • We hebben “De Gouden Werkplek award” gewonnen voor hybride werken, categorie Personeel & Ontwikkeling
  • Onderzoek naar het woon-werkverkeer van werknemers in de Ricardo Group in 2022
  • Certificering voor de CO2-Prestatieladder niveau 5 door een externe organisatie over 2021

Ontwikkelprojecten en keteninitiatieven CO2-Prestatieladder
Ricardo is betrokken bij diverse ontwikkelprojecten en keteninitiatieven in de sector ter reducering van CO2, zie Keteninitiatieven CO2-Prestatieladder verslag 2021-website 3D1+4A1+5D1

Op 15 en 16 juni 2022 is door Aboma een hercertificering bij Ricardo Rail uitgevoerd. Er zijn daarbij geen afwijkingen vastgesteld en Ricardo Rail voldoet daarmee opnieuw aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Hier vindt u het certificaat.
Aanbestedingen
In 2021 heeft Ricardo Certification B.V. twee projecten met gunningsvoordeel gewonnen:
 
TSI certificering (NoBo/AsBo) Opwaardering Maaslijn (projectnummer 50560, hya 802382),
AsBo/NoBo/ISA diensten t.b.v. PHS (projectnummer 50582, hya 802383).
Zie jaarverslag 2021 CO2-Prestatieladder hya 820148, Versie: 3.0 Pagina 11 van 37.
De inrichting van de CO2-Prestatieladder voor deze twee projecten is gelijk aan die van de gehele organisatie. Om deze reden zijn het energie management plan, de stuurcyclus en de deelname aan initiatieven niet opnieuw beschreven. De berekening van de footprint per project wordt uitgevoerd op basis van de omzet gerelateerd aan de totale omzet van de organisatie.
Voor beide projecten is de CO2 footprint per ton voor 2021 en 2022 hieronder aangegeven:

Documenten